top of page

HOTELS

HUNGARY

Life Style l  Hotel

Aria Hotel Budapest

ทุกอย่างในโรงแรมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเสียงเพลงและดนตรีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งทางเข้าที่มีเปียโนเป็นตัวนำสายตาให้เดินเข้าไปที่โถงกลาง เฟอร์นิเจอร์และของประดับต่างๆดูเข้ากันอย่างลงตัว...

bottom of page